Časopis Gaudium

Časopis GAUDIUM (= radosť) je informačný dvojmesačník pre nepočujúcich a ich rodiny.

Prinášame vám v ňom

  • správy z našich aktivít a články zo života nepočujúcich, rozhovory
  • správy zo škôl a o školách pre sluchovo postihnutých
  • informácie pre veriacich nepočujúcich
  • upozornenia na nové, pripravované akcie
  • informácie z nášho spoločenstva nepočujúcich
  • listová komunikácia s nepočujúcimi, ktorí prinášajú svoje životné príbehy
  • správy zo života nepočujúcich v zahraničí
  • a ďalšie široké spektrum oblastí, ktoré sa dotýkajú života nepočujúcich

Časopis je písaný v jednoduchej reči – rešpektujúcej mentalitu nepočujúcich.

Adresa

REDAKCIA GAUDIUM
Kapitulská 21,
974 01 Banská Bystrica


e-mailredakcia.gaudium@gmail.com

číslo účtu: Tatrabanka SK2311000000002628778466

Predplatné na jeden rok je 6 €.