Warning: Undefined variable $ub in /data/web/virtuals/325320/virtual/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /data/web/virtuals/325320/virtual/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
KCNS

Sociálne poradenstvo a prevencia

  • pomoc sluchovo postihnutým v sociálnej núdzi prostredníctvom odborných poradenských aktivít, vrátane sociálnej prevencie
  • pomoc sluchovo postihnutým v sociálnej núdzi prostredníctvom odborných poradenských aktivít, vrátane sociálnej prevencie
  • poskytovanie sociálnych služieb sluchovo postihnutým, súčasne aj ich príbuzným, respektíve všetkým, ktorí potrebujú poradenské služby
  • usmernenie sluchovo postihnutých pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci
  • poskytovanie kontaktu s inštitúciami, ktoré sa priamo podieľajú na riešení sociálnych problémov

Pracovníci poradenstva

Mgr. Janka Cmarová

  • sociálny pracovník
  • kontakt SMS: 0911 222 351
  • mail: soc.poradenstvo.bb@gmail.com