Kontakty

Štatutár KCNS: ThDr. František Bartoš, PhD.
Kňaz pre nepočujúcich: Robert Colotka, kontakt: 0908 093 959

Adresa: Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421/48/472 02 62
Mobil: +421/905/403 697
+421/911/222 351 (SMS, WhapsApp, Viber)

kcns.bb@gmail.com

Sociálne poradenstvo: soc.poradenstvo.bb@gmail.com

Kurz posunkového jazyka:  kurzposunkovehojazyka.bb@gmail.com