Kurz posunkového jazyka

Sú určené pre rodiny, ktorých členom je človek so sluchovým postihnutím a pre všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s nepočujúcimi a chcú prelomiť komunikačnú bariéru medzi svetom počujúcich a svetom nepočujúcich.

Kurz prebieha v zimnom (od októbra do decembra) a letnom (od marca do mája) semestri.

Kurz má 3 úrovne: začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí.

Kurzy prebiehajú pod vedením nepočujúcich a počujúcich lektorov. Okrem výučby na kurze majú kurzisti možnosť stretávať sa s nepočujúcimi aj na rôznych aktivitách.

Kontakt: kurzposunkovehojazyka.bb@gmail.com

OTVORENIE NOVÉHO KURZU-SEMESTRA TU prihláška na kurz

2. októbra 2023 o 17:00 hod. na Kapitulskej ulici 21, v Banskej Bystrici