Kalendár sv. omší

MÁJ, JÚN 2024

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 26. 5. 2024 a 30. 6. 2024 o 14:00 hod. (spoveď od 13:00 hod.). 

Žilina: Katedrála Najsvätejšej Trojice, ul. Farské schody – 4. 5. 2024 a 1. 6. 2024 o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.) 

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – Effeta – 12. 5. 2024 a 9. 6. 2024 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Trenčín: Kostol NotreDame – 19. 5. 2024 a 16. 6. 2024 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – každý druhý utorok o 14:30 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol – Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:00 hod. 

Trnava: Pastoračné centrum Božieho Milosrdenstva, Botanická ul.  – každá tretia nedeľa v mesiaci o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.) 

Prešov: Františkánsky kostol – 29. 6. 2024 o 14:00 hod. (spoveď 12:30 hod.) 

Púchov: Kostol Všetkých Svätých – podľa dohody

Lučenec: podľa dohody

FEBRUÁR, MAREC, APRÍL 2024

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 25. 2. 2024, 31.3. 2024 a 28. 4. 2024 o 14:00 hod. (spoveď od 13:00 hod.). 

Žilina: Katedrála Najsvätejšej Trojice, ul. Farské schody – 3. 2. 2024, 2. 3. 2024 a 6. 4. 2024 o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.) 

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – Effeta – 11. 2. 2024, 10. 3. 2024 a 14. 4. 2024 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Trenčín: Kostol NotreDame – 18. 2. 2024, 17. 3. 2024 a 21. 4. 2024 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – každý druhý utorok o 14:30 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol – Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:00 hod. 

Trnava: Pastoračné centrum Božieho Milosrdenstva, Botanická ul.  – každá tretia nedeľa v mesiaci o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.)

Prešov: Františkánsky kostol – 23.3. 2024 o 14:00 hod. (spoveď 12:30 hod.)

Púchov: Kostol Všetkých Svätých – podľa dohody

Lučenec: podľa dohody 

Pozývame vás sledovať aj sv. omšu pre nepočujúcich v TV Lux druhú sobotu v mesiaci o 16:00 hod.