Kalendár sv. omší

SEPTEMBER, OKTÓBER 2023

V mesiacoch júl, august sa sv. omše nekonajú.

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 24. 9. 2023 a 29. 10. 2023 o 14:00 hod. (spoveď od 13:00 hod.). 

Žilina: Katedrála Najsvätejšej Trojice, ul. Farské schody – 2. 9. 2023 a 7. 10. 2023 o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.) 

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – Effeta – 10. 9. 2023 a 8. 10. 2023 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Trenčín: Kostol NotreDame – 17. 9. 2023 a 15. 10. 2023 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – každý druhý utorok o 14:30 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol – Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:00 hod. 

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice  – každá druhá nedeľa v mesiaci o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.)

Prešov: Františkánsky kostol – podľa dohody

Púchov: Kostol Všetkých Svätých – podľa dohody

Lučenec: podľa dohody

NOVEMBER, DECEMBER 2023

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 26. 11. 2023 a 31. 12. 2023 o 14:00 hod. (spoveď od 13:00 hod.). 

Žilina: Katedrála Najsvätejšej Trojice, ul. Farské schody – 4. 11. 2023 a 9. 12. 2023 o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.) 

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – Effeta – 12. 11. 2023 a 10. 12. 2023 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Trenčín: Kostol NotreDame – 19. 11. 2023 a 17. 12. 2023 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – každý druhý utorok o 14:30 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol – Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:00 hod. 

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice  – každá druhá nedeľa v mesiaci o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.)

Prešov: Františkánsky kostol – 16. 12. 2023 o 14:00 hod. (spoveď od 12:00 hod.)

Púchov: Kostol Všetkých Svätých – podľa dohody

Lučenec: podľa dohody

Pozývame vás sledovať aj sv. omšu pre nepočujúcich v TV Lux druhú sobotu v mesiaci o 16:00 hod.