Kto sme?

KCNS – Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku je občianske združenie so sídlom v Banskej Bystrici, ktoré vzniklo zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR v roku 1992. KCNS sa zameriava na pomoc nepočujúcim v oblasti kultúrnej , spoločenskej a duševnej. Usiluje sa o ich zaradenie do spoločnosti v čo možno najširšej oblasti. Pri tejto práci organizácia zahŕňa i rodinných príslušníkov nepočujúcich, priateľov a dobrovoľníkov. KCNS spolupracuje s množstvom nepočujúcich na celom Slovensku i s organizáciami, ktoré majú vo svojej činnosti zahrnutá prácu s nepočujúcimi.

Cieľom KCNS je :

 • pomôcť nepočujúcim sa harmonicky rozvíjať v oblasti kultúrnej, spoločenskej, duchovnej ako aj fyzickej
 • napomáhať nepočujúcim zaujať a nájsť miesto v živote a spoločnosti
 • spoločne s nepočujúcimi riešiť ich problémy cez zabezpečenie sociálnej prevencie a poradenstva
 • snažiť sa odstraňovať informačné a komunikačné bariéry
 • pomôcť a sprevádzať nepočujúcich na ich ceste životom bez rozdielu vyznania viery
 • ukázať a dať im možnosti ako sa aj oni môžu podieľať na živote spoločenstva, na jeho vytváraní a zlepšovaní

Aktivity:

 • organizovanie sociálno-poznávacích pobytov pre deti a mládež
 • tábory pre nepočujúce deti
 • sociálne poradenstvo a prevencia pre rodiny s nepočujúcim členom
 • vydávanie informačného časopisu pre nepočujúcich – GAUDIUM
 • kurzy posunkového jazyka – pre všetkých, ktorý sa zaujímajú o život nepočujúcich
 • odborné stretnutia rodičov nepočujúcich detí
 • združovanie dobrovoľníkov pri práci s nepočujúcimi

Do našich podujatí a aktivít sú zapojení nepočujúci na celom Slovensku. Pravidelné stretnutia sú v týchto miestach na Slovensku: Kremnica, Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Žilina, Prešov, Lučenec, Nitra, Púchov a iné mestá.