Nezaradené

Prvé sväté prijímanie v Bratislave

Každý deň v sebe ukrýva niečo krásne. Keď si to všimneme, uvidíme krásu celého nášho života. Jeden deň bol však pre niektoré deti ešte krajší. Dňa 5. júna 2009 čakalo päť detí s očakávaním v srdci na svoj veľký deň.

{{image|77_prijimanieba.JPG}}

Na prvý piatok po sviatku Zoslania Ducha Svätého sa u bratislavských redemptoristov konala milá slávnosť. V hlavných úlohách boli prvoprijímajúce nepočujúce detičky a samozrejme Pán Ježiš. V tento deň do srdiečka po prvýkrát prijali Ježiška Aďka, Mária, Claire, Monika a Matúš.
Deti navštevujú Základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ulici v Bratislave. Boli krásni a s Ježišom v srdci ešte krajší. Slávnostnú svätú omšu celebroval otec František Bartoš. Prípravu detí na túto sviatosť mala na starosti katechétka Miriam z KCNS v Bratislave. Venovala sa deťom počas celého roka, pričom im venovala všetko svoje úsilie a lásku, viedla ich k láske k Bohu, za čo jej patrí nesmierne veľké ďakujem. Všetko bolo pekne nachystané, v srdiečkach detí po svätej spovedi upratané. Nechýbali pesničky v doprovode gitaristky Peťky, ktoré si deti počas svätej omše posunkovali.
Na záver slávnosti nasledovalo poďakovanie detí rodičom. Každé odnieslo svojím rodičom ružičku. Ďakovalo sa aj všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, aby týchto päť detí mohlo prijať Pána Ježiša. Potom ešte deti dostali na pamiatku spomienkové listy, aby nezabudli nikdy na to, aký vzácny dar cez otca Františka v tento deň prijali.
Po požehnaní nasledovalo menšie agapé a fotografovanie sa detí so svojimi najbližšími. Hoci nás tam nebolo veľa, bolo cítiť radosť detí z Ježiška, radosť rodičov z ich detí a všetci spolu sme sa tešili z toho, že Pán Ježiš bol blízko nás. On sa vtedy isto tešil s nami :o).

Najväčšiu radosť v živote pociťujeme z jednoduchých vecí. Z maličkostí, ktoré do šedi života prinášajú farbu. Vďaka za maličkosti, ktoré robia život veľkolepým.

Zuzka & Renáta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *