Nezaradené

Stretnutie s nepočujúcimi vo Viedni

{{image|75_vieden01.jpg|75_vieden02.jpg}}

Minulý rok pri spoločnom posedení v klube u milosrdných sme plánovali podujatia, ktoré uskutočníme počas roka a jednou z nich bol aj nápad navštíviť Viedeň, ktorý sa uskutočnil 24. mája 2009.

A tak sa koncom mája uskutočnil výlet do Viedne. Ráno po príchode o 9:00 hod. bola omša v kapucínskom kostole, kde mávajú omšu nepočujúci. Zúčastnilo sa dvadsaťšesť nepočujúcich z Bratislavy. Omšu slúžil kňaz v nemeckom jazyku, ktorej priebeh do slovenčiny nám prekladala Miriam a do posunkového jazyka tlmočil brat Félix.

{{image|75_vieden02.jpg}}

Po skončení omše nás rakúski priatelia pozvali do cukrárne na kávu a zákusok. Zároveň sme sa, aj keď neovládame nemecký jazyk, pomocou posunkového jazyka poznávali a zaujímali sme sa o ich život. Dohodli sme sa, že nás prídu o rok navštíviť.

Po príjemnej besede sme navštívili hrobky panovníkov z čias Rakúsko – Uhorska pri kapucínskom kostole. Naša známa nám poukazovala miesta vo Viedni, prezreli sme si Hoffburg, prekrásne vysadený park so šípovými ružami. Pozreli sme si stred mesta, ako aj Stephansdom (najväčšia katedrála vo Viedni).

Bolo krásne slnečné počasie, aj keď jeden deň na návštevu Viedne nestačil, vrátili sme sa domov obohatení o nové zážitky. Zároveň touto cestou chceme poďakovať Františkovi Bartošovi za skvelú myšlienku a bratovi Félixovi a Miriam za uskutočnenie výletu.

Mária Šarlayová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *