Nezaradené

Pôstne obdobie

Na ceste za pôstnym obdobím

Popolcová streda – pôstne nedele – Kvetná nedeľa – Veľký týždeň

V tomto príspevku Vám chceme predstaviť všetky dôležité dni, ktorými prechádzame počas pôstneho obdobia. Veríme, že ich usporiadanie vám pomôže lepšie pochopiť pôstne obdobie.

Popolcová streda je začiatok 40 denného obdobia pôstu. Popolcová streda-popolcový kríž nás vovádza do pokánia a nového života. Kňaz urobí znak na čelo a pritom hovorí: „Pamätaj že si prach a na prach sa obrátiš.“
Tieto slová nám pripomínajú, že náš život na tejto zemi je pominuteľný. Boh s týmito slovami poslal preč Adama z raja. Ale tieto slová nás nemajú robiť ustráchanými (= nemáme mať strach). Chcú nám dať novú silu, obrátenie a možnosť začať nový lepší život. To nám pripomína aj druhá veta, ktorú kňaz pri poznačení popolom hovorí: „Obráťte sa a verte evanjeliu“.

Obrátiť sa – zmeniť sa – začať nový život
Ako sa môžeme zmeniť, obrátiť a dostať nové priateľstvo s Bohom? Možnosti sa nám ponúkajú každý deň. Napríklad:
– Niekto ma prosí o pomoc, ale ja nemám čas a nechcem mu pomôcť. „Obrátim sa“ a predsa mu pomôžem.
– Po hádke neutekám preč, ale sa „obrátim“ a odpustím.
– V supermarkete mi v pokladni vydali viac peňazí. Pokladníčka sa pomýlila. Neschovám si peniaze, ale ich vrátim.
– Prídem unavený z práce domov. Deti vyžadujú moju pozornosť. Nepošlem ich do detskej izby, ale urobím si pre ne čas.

Pôstne obdobie – 40 dní – prečo?

Často čítame o čísle 40 v Biblii: 40 dní, 40 rokov…
Potopa trvala 40 dní. Izraeliti 40 rokov putovali cez púšť ku skutočnej slobode do zasľúbenej krajiny. Mojžiš bol 40 dní na vrchu Sinaj. Ježiš sa postil 40 dní na púšti. 40 dní po zmŕtvychvstaní Ježiš vystúpil do neba. 40 dní alebo 40 rokov sú znaky putovania k Bohu, namáhavý čas, ktorý nám ale daruje cieľ, slobodu a život s Bohom.
Popolcový kríž, 40 dní pokánia a obrátenia, fialová farba sú pre nás pomocou ako ísť s Ježišom k novému životu. Táto cesta k novému životu má pre nás kresťanov svoj začiatok v krste. Na veľkonočnú vigíliu si obnovujeme naše krstné sľuby. Hovoríme ÁNO viere v Boha. Hovoríme ÁNO životu s Bohom. Hovoríme ÁNO životu ako pokrstení kresťania.
Popol z veľkonočných ratolestí nie je cieľom pôstneho obdobia. Cieľ je nový veľkonočný oheň, ktorý sa na veľkonočnú vigíliu rozhorí ako znak Ježišovho zmŕtvychvstania, ako znak nového života.
Pôstne obdobie je 40 dňová cesta pokánia a obrátenia.
Pôstny čas nás počas 40 dní vedie k najvyššiemu bodu našej viery, k zmŕtvychvstaniu Ježiša.
Pôst majú všetky náboženstvá. Zakladatelia náboženstiev, náboženskí vodcovia sa postili. Pôst bol prípravou na veľké sviatky a na stretnutie s Bohom. To je najdôležitejší zmysel ( =význam) pôstu. Dnes je pôst pre mnohých aj možnosťou ako zlepšiť svoje zdravie.

Čo znamená pôst pre nás kresťanov?

Postíme sa len aby sme schudli a cítili sa zdravšie? Alebo má pôst aj hlbší, náboženský zmysel?
Pôst má pre nás kresťanov hlbší zmysel. Postiť sa znamená, že sa zriekneme(=vzdáme sa) jedla, nadbytku, pohodlia, ktoré sú v každodennom živote samozrejmosťou a jeme jednoduché veci, zriekneme sa auta, keď ho nevyhnutne nepotrebujeme ( chodíme pešo), sme spokojní s menšou dovolenkou, nekupujeme drahé značkové veci vo všetkých obchodoch…
Napríklad : Jeme pôstnu polievku. Doma si môžeme odpustiť obed a dáme si len pôstnu polievku a ušetrené peniaze za obed môžeme dať chudobným.
Keď dáme správny zmysel pôstu, zostane nám viac času na modlitbu a zostane nám tiež čas aj na pomoc pre chudobných a aj pre osamelých, ktorým tento čas môžeme darovať.

Pôst nás vedie ku modlitbe

Modliť sa – rozprávať s Bohom sa máme samozrejme každý deň. Pôstne obdobie je čas keď sa viac modlíme.
V pôstnom období ďakujeme Bohu, že je tu vždy pre nás. Jemu ďakujeme za všetko, čo nám dáva. Jemu ďakujeme, že sa nám necháva spoznať. Viac cítime, že ľudia okolo nás sú naši bratia a sestry. Im môžeme Božiu lásku dávať ďalej.
Božiu lásku dávať ďalej znamená dávať almužnu(=malý dar ).
To znamená, že PÔST, MODLITBA A ALMUŽNA sú tri najdôležitejšie prostriedky (=pomôcky) na ceste pôstnym obdobím.
Pôst nás robí slobodnými pre stretnutie sa s Bohom.

Pripravil: František Bartoš
Zdroj: Salesbote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *