Nezaradené

Popolcová streda – brána do obdobia pôstu

Popolcová streda – brána do obdobia pôstu

Popolcová streda, ktorá je tento rok 5. marca je začiatok pôstneho obdobia, 40 denného obdobia pôstu.

Toto obdobie pôstu pred Veľkou nocou nazývame aj predveľkonočný čas pokánia (=ľutujeme naše hriechy). Veľkonočné ratolesti (=bahniatka) z minulého roku budú spálené a popol sa požehná. S týmto požehnaným popolom urobí kňaz kríž na našom čele.
Popol je znakom pominuteľnosti (=zmiznutia), niečoho, čo ostane po ohni a sa celkom ľahko rozsype a stratí…

Popol je tiež znakom očistenia. V minulosti sa popolom umývalo.
Popol je aj znakom rastu. Popol z pece sa sypal na pole ako hnojivo pre nový rast.
Od 7. storočia je Popolcová streda dňom „otvorenia sa pre pokánie“. Často si hriešnici sypali popol na hlavu. Mali oblečené kajúce rúcho. Nemohli sa zúčastňovať na slávení eucharistie – až do „Zeleného štvrtku“. Na Zelený štvrtok hriešnici, ktorí oľutovali svoje hriechy a robili pokánie, boli prijatí biskupom znovu do cirkevného spoločenstva. Odpustenie hriechov bolo veľkonočným darom Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych.
V období pôstu sa tiež všetci katechumeni (= dospelí, ktorí prijímajú naraz všetky sviatosti-krst, eucharistiu a birmovku) zvlášť pripravujú na prijatie sviatosti krstu. Na veľkonočnú vigíliu sú pokrstení. Ježiš im daruje nový – boží Život.
Evanjelium pôstneho obdobia nás uvádza do prípravy na krst. Učí nás: Ježiš je živou vodou. On je svetlo sveta. On je chlebom života.
To znamená, že popolcová streda-popolcový kríž nás vovádza do pokánia a nového života.
Od 11. storočia prijímajú už všetci veriaci popolcový kríž. Kňaz urobí znak na čelo a pritom hovorí: „Pamätaj že si prach a na prach sa obrátiš.“
Tieto slová nám pripomínajú, že náš život na tejto zemi je pominuteľný. Boh s týmito slovami poslal preč Adama z raja. Ale tieto slová nás nemajú robiť ustráchanými (= nemáme mať strach). Chcú nám dať novú silu, obrátenie a možnosť začať nový lepší život. To nám pripomína aj druhá veta, ktorú kňaz pri poznačení popolom hovorí: „Obráťte sa a verte evanjeliu“.

Pripravil: František Bartoš
Zdroj:Salesbote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *