Nezaradené

Nedeľa s naším Svätým Otcom

27. septembra 2009 navštívil svätý otec Benedikt
XVI. mesto Brno, kde slúžil spolu s viac ako 120 000
veriacimi ľuďmi svätú omšu. My sme prišli za ním
a on priletel pre nás….krásne stretnutie, ktoré
zanechalo spomienky a dojmy v našich dušiach
a srdciach.