Nezaradené

Projekt vzdelávania telesne znevýhodnených osôb

Cieľom projektu je, aby jeho absolventi, ktorými budú sluchovo postihnuté osoby, nadobudli základné vedomosti v oblasti podnikovej ekonómie,
pričom ide o osvojenie si správneho významu základných pojmov a pochopenie ekonomických súvislostí a vzťahov.

Absolventi projektu sa budú môcť aktívne zúčastňovať obchodného života, budú schopní založiť si živnosť a začať nový biznis,
budú schopní kontrolovať a manažovať finančné aspekty obchodného prípadu a budú schopní riadiť akékoľvek oddelenie/divíziu, ktorá má na starosti finančné rozhodnutia.

V prípade, že účastníci projektu úspešne absolvujú záverečnú skúšku, získajú Certifikát EBC*L,
ktorý potvrdzuje držiteľovi skúsenosť v obchodnom manažmente na medzinárodne uznanej úrovni.

Účastníci projektu sa oboznámia a zdokonalia v podnikovej ekonómii v nasledovných moduloch:

 • Modul 1 – Kalkulácia nákladov a tvorba cien
 • Modul 2 – Podnikateľské ciele a pomerové ukazovatele
 • Modul 3 – Základy účtovníctva
 • Modul 4 – Obchodné právo
 • SPÔSOB ORGANIZÁCIE PROJEKTU A DĹŽKA VZDELÁVANIA

  Projekt sa realizuje od marca 2010 do februára 2012 v Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji.
  V každom kraji sa bude vzdelávať 1 skupina po 10 účastníkov. Vzdelávania sa môžu zúčastniť všetky sluchovo
  postihnuté osoby, ktoré majú trvalý pobyt mimo Bratislavského samosprávneho kraja.
  Dĺžka vzdelávania jednej skupiny účastníkov je pre všetky 4 moduly spolu 20 dní.

  Celé vzdelávanie bude simultánne tlmočené do posunkového jazyka.

  Organizačne je vzdelávanie rozdelené do 4 častí – sústredení, ktoré budú realizované vždy 1x v mesiaci:

 • 1. časť – Vzdelávanie Modul 3 /5 dní/
 • 2. časť – Vzdelávanie Modul 2 /5 dní/
 • 3. časť – Vzdelávanie Modul 1 /5 dní/
 • 4. časť – Vzdelávanie Modul 4 /5 dní/
 • Všetci absolventi projektu získajú Certifikát o absolvovaní projektu vydaný Európskou vzdelávacou akadémiou.

  Tí absolventi, ktorí úspešne absolvujú záverečnú skúšku, získajú aj Certifikát EBC*L, ktorý potvrdzuje držiteľovi
  skúsenosť v obchodnom manažmente na medzinárodne uznanej úrovni, vydávaný medzinárodným centrom
  EBC*L vo Viedni.

  CENA

  0,00 EUR

  Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

  Pozn.: Účastníci majú počas trvania kurzu hradené ubytovanie v dvojlôžkových izbách a plnú penziu.
  Hradia si iba náklady na dopravu do/z miesta realizácie kurzu.

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE

  Alexandra Nazadová
  Európska vzdelávacia akadémia, n.o.
  Nobelova 16, 836 14 Bratislava
  T: 02 / 491 00 200
  F: 02 / 491 00 222
  M: 0917 734 287
  e-mail: nazadova@euva.sk

  Informácie o aktuálnych termínoch školení realizovaných v rámci tohto projektu budeme priebežne zverejňovať
  na našej stránke www.euva.sk v sekcii Projekty ESF.

  PODMIENKY ÚČASTI

  1. Účastník projektu musí byť osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (musí byť držiteľom ZŤP preukazu)
  2. Účastník projektu musí mať trvalý pobyt mimo Bratislavského samosprávneho kraja
  3. Účastník projektu sa musí zúčastniť všetkých 4 modulov vzdelávania

  Počet miest v skupine je obmedzený na 10 účastníkov, preto budú záujemcovia o akceptovaní prihlášky
  vyrozumení do 3 pracovných dní od termínu uzávierky prihlášok. EuVA, n.o. si vyhradzuje právo výberu
  účastníkov v záujme naplnenia cieľov projektu, ktoré boli stanovené aj v záujme zabezpečenia efektívneho
  využitia finančnej pomoci s ohľadom na potreby telesne postihnutých účastníkov.

  AKTUÁLNE TERNÍNY

  3. modul 13.09. – 17.09.2010
  2. modul 11.10. – 15.10.2010
  1. modul 15.11. – 19.11.2010
  4. modul 13.12. – 17.12.2010

  TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK:

  Vyplnenú prihlášku je nutné poslať na adresu EuVA, n.o. v termíne do 07.09.2010

  MIESTO KONANIA

  Hotel RIVER ****
  Nábrežie mládeže 2A
  949 01 Nitra
  www.hotelriver.sk

  {{súbor|111_prihlaska_EBCL_3.doc}}

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *