Nezaradené

PROGRAM BRATISLAVSKÝCH MISIÍ PRE NEPOČUJÚCICH

{{image|116_plagat_misie.png}}

Kostol Navštívenia Panny Márie, Nám. SNP
+ program P. Cyrila Axelroda CSsR – mimo Kostola milosrdných bratov

17.10. NEDEĽA
15:00 Stretnutie – Farský kostol Božského Srdca, Kramáre – P. Cyril Axelrod CSsR
18:00 Svätá omša – Téma: Boh ťa hľadá – rozsievač – P. Cyril Axelrod CSsR

18.10. PONDELOK
15:30 Stretnutie so slabozrakými a nevidiacimi v Karlovej Vsi (UNSS, ul. Sekulská) – P. Cyril Axelrod CSsR
18:00 Svätá omša – Téma: Osobné obrátenie – P. Cyril Axelrod CSsR

19.10. UTOROK
10:00 Základná škola Hrdličková – Téma: Ježiš – Darca života – P. Cyril Axelrod CSsR + tím
16:00 Stretnutie s mládežou – P. Cyril Axelrod CSsR
18:00 Svätá omša – Téma: Služba uzdravenia – P. Cyril Axelrod CSsR
19:30 Stretnutie – Farský kostol Dlhé Diely

20.10. STREDA
10:00 Stredná škola Koceľova – Téma: Ježiš – Darca života – P. Cyril Axelrod CSsR + tím
16:00 Stretnutie s rodičmi – P. Cyril Axelrod CSsR
18:00 Svätá omša – Téma: Služba zmierenia – P. Cyril Axelrod CSsR

21.10. ŠTVRTOK
10:00 Základná škola Drotárska – Téma: Ježiš – Darca života – P. Cyril Axelrod CSsR + tím
16:00 Stretnutie so seniormi – P. Cyril Axelrod CSsR
18:00 Svätá omša – Téma: Židovská Pascha a Eucharistia – P. Cyril Axelrod CSsR
– krátka pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou

22.10. PIATOK
18:00 Svätá omša – Utrpenie a láska – P. Felix Mária Žiška OFM

23.10. SOBOTA
16:00 Sviatosť Zmierenia (svätá spoveď) – uprednostnení budú nepočujúci a nedoslýchaví
18:00 Svätá omša – Téma: Mária a modlitba -– P. Cyril Axelrod CSsR
– obnova manželských sľubov – nepočujúci a slabozrakí

24.10. NEDEĽA
15:00 Slávnostná svätá omša s o. arcibiskupom – záver misií – Katedrála sv. Martina
Počas svätej omše bude vyznačený priestor pre nepočujúcich, kvôli vizuálnemu kontaktu

Informácie:
Celý program bude tlmočený do posunkového jazyka.

V Kostole milosrdných bratov bude počas programu zabezpečená aj projekcia textov, aby sa mohli sluchovo postihnutí viac zapájať a mali informáciu, čo sa bude diať – komentáre cez projektor.

V Kostole milosrdných bratov bude možné počúvať aj cez rádio na frekvenciách FM. Presná frekvencia bude uvedená v kostole. Malé prijímače si zabezpečuje každý sám. Je to dobré pre tých, ktorí slabo počujú – môžu si slúchadlá z rádia dať priamo do uší.

Tím:

P. Cyril Axelrod CSsR
P. Felix Mária Žiška OFM
dp. Robert Colotka
Mons. František Bartoš
a mladí dobrovoľníci

Kontaktná osoba:
br. Felix Mária, OFM – kňaz pre nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze

info: nepocujuci.fara@gmail.com, www.nepocujuci.fara.sk/misie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *