Kalendár sv. omší pre nepočujúcich – máj, jún 2023

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 28. 5. 2023 a 25. 6. 2023 o 14:00 hod. (spoveď od 13:00 hod.).

Žilina: Katedrála Najsvätejšej Trojice, ul. Farské schody – 6. 5. 2023 o 15:00 hod. (spoveď od 14:00 hod.)

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – Effeta – 14. 5. 2023 a 11. 6. 2023 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Trenčín: Kostol NotreDame – 21. 5. 2023 a 18. 6. 2023 o 16:00 hod. (spoveď od 15:00 hod.)

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – každý druhý utorok o 14:30 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol – Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:00 hod.

Prešov: Františkánsky kostol – 24. 6. 2023 o 14:00 hod. (spoveď od 12:00 hod.)

Púchov: Kostol Všetkých Svätých – podľa dohody

Lučenec: podľa dohody