Detský letný integračný tábor

KCNS opäť organizuje pre nepočujúce a počujúce deti od 7 do 15 rokov

Kde? Lúčky pri Kremnici – v krásnej prírode s čerstvým vzduchom

Kedy? 16. – 21. júla 2023

Cena: 100 €

Prihlásiť sa môžete do 31. mája 2023 alebo do naplnenia kapacity tábora.

Pre viac informácií a prihlášku napíšte na:

E-mail: andrea.dolovacka@gmail.com

SMS: 0949 301 540

Peniaze prosíme poslať na účet v Tatrabanke SK2311000000002628778466

Variabilný symbol: 1621072023, Konštantný symbol: 0308

Poznámka pre príjemcu: Meno a Priezvisko dieťaťa