Nezaradené

Detský biblický integračný tábor

{{image|82_tabor0901.JPG}}

Bolo 5.júla na začiatku prázdnin, keď sme sa vybrali na tábor, ktorý pre nás pripravilo KCNS v Banskej Bystrici. Trval do 10. júla a uskutočnil sa v Lúčkach pri Kremnici. Tento rok bol tábor výnimočný, pretože to bol Biblický tábor.

Počasie bolo veľmi pekné – slnko sa na všetkých usmievalo a všetky mraky sa z oblohy stratili. Chata Oáza, ktorá už po niekoľký rok vítala deti na tábor bola pripravená na krásny týždeň, ktorý sme tam mali stráviť. Detí v tábore bolo 24, pricestovali z rôznych kútov celého Slovenska.

Myšlienkou tábora bolo, aby sme sa každý deň preniesli do iného príbehu Biblie a spolu sa zoznámili so statočnými a dobrými ľuďmi, ktorí žili dávno pred nami. Taktiež si ich zobrať za príklad pre náš každodenný život.

V nedeľu, keď všetky deti prišli, sme mali prvú spoločnú svätú omšu, na ktorej sme
ďakovali Bohu za to, že sme všetci šťastne docestovali a takto sa spoločne stretli. Kaplán Róbert nás všetkých privítal a oboznámil nás s pravidlami a priebehom tábora. Keďže sme sa všetci nepoznali, spoločne sme sa zoznámili a na úvod sme si zahrali
zoznamovacie hry. Po skončení spoločného programu nás čakal spánok.

{{image|82_tabor0902.JPG}}

Pondelok: každé ráno sme sa stretávali pri spoločnej modlitbe, kde sme si prečítali príbeh z Biblie a povedali sme si program dňa. Dnešný
príbeh dňa bol: Noemova archa. Potom sa chodilo na raňajky a po nich sa začínal program. Dnes sme sa rozdelili do skupín: modrí, žltí, červení a zelení. Keďže v Noeho príbehu bola dôležitá archa a voda, aj my sme dnes mali súťaže, ktoré sa spájali
s touto témou. Ako prvé si dievčatá vyrobili vlastné zvieratko z papiera, ktoré si prilepili na štipec. Medzitým si chalani spoločne postavili z kartónu archu, na ktoré sme tie zvieratká potom poukladali. Spoločne sme potom chytali papierové ryby, na ktorých boli napísané myšlienky. Po vyhodnotení prvej súťaže sme po družstvách museli zvládnuť druhú úlohu. Úloha bola náročná na rýchlosť a šikovnosť. Každé družstvo muselo naplniť svoje vedierko čo najväčším množstvom vody. Po týchto úlohách nás už čakal chutný obed. Po obede a oddychu sme sa vybrali na kúpalisko, kde sme si mohli zaplávať alebo si pochutiť na výbornom langoši.

Utorok: príbeh: Dávid a Goliáš. Podľa príkladu Dávida, ktorý svojou dobrotou a statočnosťou porazilo zlého Goliáša, sme aj my dnes prekonávali rôzne úlohy a činnosti, ktoré preukazovali našu statočnosť, silu, presnosť a vytrvalosť. Hádzali sme do terča, brodili sme sa „potokom“, jedli sme jablká, behali po schodoch a iné. Poobede sme mali stopovačku. Každý so svojim družstvom mal splniť niekoľko úloh, ktoré mu zabezpečili určitý počet bodov pre svoje družstvo. Na tejto stopovačke sa medzi úlohami nachádzalo: chodenie vo dvojiciach so zaviazanými nohami, hľadanie kocky pod pohárikmi, skladanie obrázka a lezenie cez sieť. Medzitým sme si vytvorili spoločne, každé družstvo svoju vlajku, ktorú sme si namaľovali farbou, aké malo naše družstvo. Podvečer, po výbornej večeri náš čakal vytúžený oddych v posteliach.

{{image|82_tabor0903.JPG}}

Streda: príbeh dňa bol: Mojžiš. Tak ako putoval Mojžiš so svojim ľudom, aj my sme dnes išli spoločne všetci na výlet. Ráno po raňajkách na nás čakal autobus, ktorý nás odviezol do Svätého Antona, kde sme mali prehliadku krásneho kaštieľa. Po prehliadke sme išli na výborný obed na ranč, kde sme sa potom mohli povoziť na koni v ohrade, samozrejme pod dohľadom uja, ktorý toho koňa viedol za lano. Večer sme mali spoločnú svätú omšu.

Štvrtok: dnes sme mali príbeh: Podobenstvo o pannách a podobenstvo o milosrdnom samaritánovi. Rovnako ako panny mali svoje lampáše aj my sme si: každé družstvo, vyrobili svoj vlastný lampáš, ktorý sme si potom mali odložiť na dvore na vybratom mieste. Toto miesto aj so zapálenou sviečkou v lampáši sme mali po celý deň strážiť pred tým, aby nám ju niekto z iného družstva nesfúkol. Sfúknuť nám ju niekto mohol len vtedy, ak sviečku nikto nestrážil. Každé družstvo sa veľmi snažilo
ochraňovať a strážiť si svoju sviečku, no aj tak sa stalo, že sviečky každého družstva boli niekoľkokrát sfúknuté. Samozrejme, ak družstvo bolo nepozorné a sviečku sa podarilo niekomu sfúknuť, stratilo družstvo aj niekoľko bodov. Poobede sme sa zahrali na mladých záchranárov a preverili sme si svoje vedomosti z prvej pomoci. Všetky deti boli veľmi šikovné a každý „predstieraný úraz“ vedeli šikovne ošetriť. Keď sa slnko už pomaly poberalo za horu a nesvietilo veľmi ostro – spoločne sme sa zišli na dvore, kde sme mali kultúrny program: Izba baví izbu. Každá izba si mala pripraviť nejaký krátky program, ktorých by pobavil nás všetkých – teda divákov. Všetky izby boli veľmi nápadité a pekne pripravené pobaviť svojich kamarátov, dokonca
aj vedúci si pripravili divadielko o tom ako môže byť kliešť otravný. Myslím si však, že najväčším prekvapením a hviezdou večera bola pantomíma, ktorú si pripravili sestry: Renátka a Dianka. Za krásny program sa však môžeme poďakovať všetkým. Podvečer sme mali opekačku pri ohníku.

{{image|82_tabor0904.JPG}}

Piatok: bol to posledný deň. Ráno sme mali spoločnú sv. omšu a potom sme si spoločne vyhodnotili súťaživosť našich družstiev. Každé dieťa
bolo odmenené za svoju snahu, dobrotu a súťaživosť, ktorú preukazovali celý týždeň. Blahoželáme. Deti si pre vedúcich pripravili tiež prekvapenie, keď si z vedúcich vybrali najlepšieho vedúceho a obdarovali ho cukríkovým vencom. A spoločne sa všetkým
vedúcim poďakovali za ich starostlivosť a lásku počas celého týždňa. Po poslednom fotografovaní sa všetci pobrali sa pobaliť a netrpezlivo čakať na svojich rodičov.

Katka Kuchtová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *