Nezaradené

Projekt „Chceme vedieť“

{{image|120_P1000031.jpg}}

Dňa 20. 1. 2011 sa plný autobus detí zo ZŠI pre SP Viliama Gaňu v Kremnici a a mládež zo SOŠ pre SP v Kremnici vybral (=išiel) na poznávací výlet do Banskej Štiavnice.

Tento výlet však nebol hocijaký výlet. Jeho náplňou bolo, aby si žiaci a študenti vyskúšali svoje zručnosti pri fotografovaní. Ich úlohou bolo vytvoriť sériu fotografií, ktoré mali uložiť do počítača. A nielen to. Neskôr po návrate do Kremnice si vyskúšali upraviť nekvalitné fotky a vytvoriť z nich prezentáciu v MS Power-Pointe. Toto všetko si nakoniec napálili na CD/DVD.

Tento výlet bol vyvrcholením projektu „Chceme vedieť“, ktoré bolo podporené Nadačným fondom Slovak Telekom pri Nadácii Intenda.

V období od októbra 2010 do decembra 2010 sa pravidelne konali kurzy pre prácu s Informačnými a komunikačným technológiami (ďalej len IKT) – počas ktorých nepočujúci žiaci a študenti nadobúdali základné informácie, teoretické vedomosti a praktické zručnosti v práci s IKT. Zúčastnilo sa ho celkovo 40 – 48 detí a mládeže. Prebiehala interaktívna spolupráca členov organizačného tímu Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku s nepočujúcimi žiakmi a študentmi. Účastníci týchto kurzov vyjadrili záujem o pokračovanie v týchto aktivitách. Kurzy sprevádzala veľmi priateľská a uvoľnená atmosféra.

{{image|120_P1000022.jpg}}

Tento projekt im poskytol možnosť nadobudnúť informácie, vedomosti a zručnosti v práci s IKT v každodennom živote a dúfame, že sa to odzrkadlí aj pri ich neskoršom hľadaní si vhodného zamestnania, či v konkrétnom pracovnom uplatnení sa, čím by sa zvýšila kvalita života týchto žiakov a študentov.

Touto cestou by KCNS spolu s deťmi a mládežou chceli vyjadriť poďakovanie Nadačnému fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda za podporu projektu „Chceme vedieť“, taktiež riaditeľom a učiteľom ZŠI pre SP Viliama Gaňu a SOŠ pre SP v Kremnici za otvorenosť pri spolupráci a v neposlednom rade dobrovoľníkom, ktorí si našli voľný čas a pomohli nezištne pri realizácii tohto projektu.

Kolektív KCNS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *