Nezaradené

Beseda 5. októbra 2018 o 10:00 hod. v Lúčkach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci realizácie Národného projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete„
uskutočnilo besedu „Seniori, nestaňte sa obeťou podvodníkov a zlodejov“

Kedy: 05. 10. 2018 o 10,00 hod.
Kde: Lúčky pri Kremnici

Prítomní zamestnanci ministerstva vnútra seniorov oboznámili o konkrétnych prípadoch a podvodoch v Banskobystrickom kraji a seniori boli poučení o najvhodnejších spôsoboch ochrany.
Súčasťou tejto besedy bola diskusia k danej téme a na záver poskytnutie niekoľkých rád a odporúčaní, ako predísť a nestať sa obeťou podvodníkov a zlodejov.
Beseda sa zrealizovala v spolupráci s policajtkami na úseku prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke :
www.minv.sk/prevenciakriminality/projektyzeurofondov
Facebook stránka: Prevencia kriminality

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)
projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete, Kód projektu ITMS2014+: 314011L605

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *