Nezaradené

Detský tábor 2017

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku zorganizovalo detský letný tábor pre nepočujúce a počujúce deti od 7 do 15 rokov v dňoch 16. do 22. júla 2017 v Lúčkach pri Kremnici.