Púť nepočujúcich do Medžugoria

KCNS organizuje pre sluchovo postihnutých púť do Medžugoria (štát Bosna a Hercegovina) v dňoch 18.- 24. 9. 2023

Kňaz a preklad do posunkového jazyka bude zabezpečený.

Sprievodca: Beata Chrenová

Cena púte: 250 € (v tom 120 € cena za autobus, 130 € 4x polpenzia, plus jeden obed)

Strava 130 € sa bude platiť na mieste.

Záväzné prihlásenie a zaplatenia poplatku 120 € do 15. 05. 2023

Prihlásenie: e-mail: janicma@gmail.com

SMS: 0911 222 351

Poplatok 120 € prosíme poslať na číslo účtu: SK2311000000002628778466

Variabilný symbol: 1016092023

Konštantný symbol: 0308

Správa pre príjemcu: Meno a Priezvisko

Program púte:

18. 9. večer odchod autobusu zo Slovenska

19. 9. ráno zastávka na Vepriči (pútnické miesto Chorvátov, podobné Lurdy), kúpanie sa v mori na Makarskej. Odpoludnia príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera. Večerný modlitbový program v kostole.

20. ̶ 23. 9. pobyt v Medžugorí. Púť na Podbrdo ̶ miesto zjavenia Panny Márie, krížová cesta na Križevac, návšteva Čenakola, svedectvá, denný večerný modlitbový program v kostole ̶ sv. omše, modlitby za uzdravenia tela i duše, modlitba ruženca.

23. 9. večer ̶ nočná jazda na Slovensko

24. 9. príchod na Slovensko